Sekretesspolicy | Airtox Industries A/S

Integritetspolicy

Airtox

Datum för senaste uppdatering - 13.09.2023


Sekretesspolicy


Vi, Airtox Industries A/S, ta din personliga integritet på allvar. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Genom denna sekretesspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Airtox.


Vem samlar in dina personuppgifter och vem är datakontrollanten?

Den registeransvarige för de personuppgifter som du skickar till oss med hjälp av vår webbsida och onlineformulär, är danskt företag Airtox Industries A/S. Airtox är också ansvarig för dina personuppgifter enligt tillämplig lag om dataskydd.


Airtox Industries A/S

Paradisæblevej 4

DK-2500 Copenhagen

DANMARK


Företagsregister: CVR - Det Centrale Virksomhedsregister '

CVR-nummer: 36467614  

Momsregistreringsnummer: DK36467614


Var lagrar vi dina uppgifter och vem delar vi dem med?

Uppgifterna lagras säkert på molnet och servrarna hos våra tjänsteleverantörer och leverantörer, som agerar och använder din information på våra vägnar för att tillhandahålla tjänsterna och hjälpa oss med vår affärsverksamhet som (bearbeta dina betalningar, tillhandahålla kundservice eller värd). Dessa företag har tillåtelse att använda din personliga information endast vid behov för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.


Hur kommer personuppgifterna att användas?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, marknadsföringstjänster, evenemangsinbjudningar och informationsundersökningar via e-post, samt anpassa vår reklam efter dina intressen. Vi kommer också att använda dina personuppgifter kontakta dig angående förbeställningsformulär och för att besvara dina meddelanden och tillhandahålla kundsupporttjänster via e-post, textmeddelande eller telefonsamtal.


Vilken information samlas in och behandlas?

Situationen när vi kan samla in dina uppgifter kan vara följande:


 • du fyllde kontaktformuläret på vår webbplats,

 • du prenumererade på nyhetsbrev på vår webbplats,

 • vi utbytte kontaktinformation under specialevenemang (t.ex. mässor),

 • du bokade en tid hos oss,

 • du fyllde ett klagomål,

 • du fyllde ett förbeställningsformulär för att köpa det senaste Airtox skor.

Vi samlar in följande data:


 • fullständiga namn,
 • telefonnummer och / eller e-postadress,
 • bosättningsland,
 • jobb titel (om tillämpligt),
 • företagsnamn (om tillämpligt).

Airtox webbplats samlar också in icke-personligt identifierande information av den typ som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, till exempel:


 • webbläsartyp,
 • språkpreferens,
 • hänvisande webbplats,
 • och datum och tid för varje besökares begäran,

 • användning av vår webbplats,

 • kön,

 • ålder,

 • intressen,

 • operativ system,

 • geografisk plats.

Airtox webbplatsen använder Google Analytics men vi använder anonymisering av IP-adresser, så ingen personlig information samlas in med den.


Airtox webbplats använder Google Ads-annonsering och ommarknadsföringstjänst för att annonsera på tredjepartswebbplatser. Vi använder den för att annonsera till tidigare besökare på vår webbplats så att de till exempel kan se nya produkter eller komma tillbaka till slutaktivitet som de inte slutförde. Annonsen kan vara i form av text på Googles sökresultatsida eller i form av banners på webbplatser i Google Display Network.


Airtox webbplatsen använder Facebook PIXEL för att spåra webbplatstrafik, skapa målgrupper för att rikta om på Facebook eller spåra omvandlingar från dina Facebook-annonser.


För alla dessa aktiviteter och mer, Airtox användning av webbplatsen cookies, små datafiler lagrade på din dator. Om du är intresserad av vad cookies använder vi eller hur man vägrar oss att använda det, besök vår Cookies Policy.


Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna?

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke när du accepterar att få nyhetsbrev eller samtycker till att bli kontaktad av oss.


Att tillhandahålla oss dina personuppgifter är rent frivilligt, men vi kan inte ge dig nyhetsbrevtjänst eller kontakta dig utan dessa uppgifter.


Hur länge lagras data?

Vi behåller dina personuppgifter för nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsundersökningar och kontaktinformation tills du återkallar ditt samtycke.


Du har rättigheterna.


Rätt till åtkomst

Närsomhelst du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Du kan kontakta Airtox och vi kommer att förse dig med dina personuppgifter via e-post.


Rätt till rättelse

Om informationen är felaktig har du rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Detta inkluderar också rätten att ha fullständiga personuppgifter fullbordade.


Rätt till radering, rätt att glömmas

Du har rätt att radera någon av dina personuppgifter som vi samlat in från dig när som helst. Vi raderar dina personuppgifter om du drar tillbaka samtycke som behandlingen bygger på.


Rätt till begränsning av bearbetning

Du har rätt att begära Airtox att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, särskilt när något av följande visas:


 • du kommer att bestrida riktigheten för dina personuppgifter under en period så att vi kan verifiera riktigheten av dina personuppgifter,
 • behandling är olaglig och du kommer att motsätta dig att radera personuppgifterna och begär begränsning av deras användning i stället,
 • vi kommer inte längre att behöva dina personuppgifter för behandlingsändamål, men de kommer att krävas av dig för upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar,
 • du kommer att invända Airtox till behandling enligt artikel 21 i EU: s allmänna dataskyddsförordning 1/2016 (GDPR), i väntan på verifiering av om våra legitima skäl åsidosätter de av er,

Rätt till portabilitet

Varje gång vi, på grundval av ditt samtycke, behandlar din personliga information på ett automatiserat sätt, har du rätt att få en kopia av din information. Detta inkluderar endast personlig information som du har gett oss. Vi skickar dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra data till en tredje part.


Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserade på Airtox legitimt intresse. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa legitima skäl för processen som kommer att åsidosätta ditt intresse och rättigheter eller på grund av juridiska fordringar.
Du har rätt att invända mot direkt marknadsföring, inklusive profileringsanalys för direkt marknadsföring. I detta fall behandlar vi inte längre dina personuppgifter.


Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR-regleringen, kan du alltid kontakta oss angående detta. Du har också rätten att väcka ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


Hur kan du utöva dina rättigheter?

Varje gång du vill kontakta oss angående dina personuppgifter som vi samlar in och behandlar, vänligen kontakta oss och skicka e-post till den här adressen hello@airtox.com


Ändringar i vår integritetspolicy

Tjänsterna och vår verksamhet kan ändras från tid till annan. Som ett resultat kan det ibland vara nödvändigt för oss att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Airtox förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst och då och då. Vi kommer att meddela dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges i din prenumeration) eller med hjälp av ett meddelande på denna webbplats om väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy. Vänligen granska denna policy med jämna mellanrum och särskilt innan du lämnar någon personlig information. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast ovan angivet datum. Din fortsatta användning av tjänsterna efter eventuella ändringar eller ändringar av denna sekretesspolicy ska indikera ditt avtal med villkoren i sådan reviderad sekretesspolicy.